Plantes medicinals de Catalunya i d’Andorra

Del 3 de febrer al 27 de març del 2011

Exposició de caràcter pedagògic sobre les plantes medicinals que es troben a Catalunya i a Andorra. Els diferents apartats de l’exposició plantegen com obtenir, conservar i utilitzar les plantes. Per a cadascuna es presenta la informació etnobotànica: noms populars, parts de la planta utilitzades, forma de preparació i propietats medicinals atribuïdes en medicina popular.

Plantes medicinals de Catalunya i d’Andorra