Viatge a l’Orient Bíblic

Del 29 de gener al 26 d’abril del 2009

Mostra que té com a finalitat presentar la història i els materials arqueològics que corresponen a les grans cultures de Mesopotàmia i Egipte, origen de la civilització occidental. L’exposició, de 148 peces, revela el context geogràfic, cronològic i humà de la formació del poble d’Israel, que ha donat origen al llibre per excel·lència: la Bíblia.

Viatge a l’Orient Bíblic