Fons documental

El Museu del Tabac disposa d’un arxiu bibliogràfic sobre tabac de més de 700 volums, 380 dels quals provinents de l’arxiu Dunhill, i la resta l’integren llibres de les col·leccions de Julià Reig Roqueta, Òscar Ribas Reig i la Col·lecció Godó.

A més del fons bibliogràfic, el museu posseeix un fons d’objectes de més de 6.000 registres, integrat per màquines, estris, utensilis, paqueteria, envoltoris, etiquetes, anelles de cigar. A banda d’aquests objectes, hi ha relacionats més de 400 aromes i perfums, entre ampolles, tubs, pastilles i altres.

L’Arxiu Reig també té comptabilitzades prop de 1.500 imatges i documents, entre els que trobem l’arxiu fotogràfic Rafeló o l’arxiu de cartes comercials i personals que daten des del 1873.

Actualment, el Museu del Tabac està treballant en un inventari de tot el fons esmentat amb la voluntat de poder esdevenir, en un futur, un centre de recerca sobre el tabac.